Hội thảo về quản lý mạng lưới và chống thất thoát trong ngành cấp nước 2012

20/10/2014 3:59:03 CH | admin | Tin tức


 • Ngày 22/03, 24-25/05 năm 2012, Công ty TNHH Việt Nam - Đan Mạch VidaGIS phối hợp với Công ty EnviDan và DHI của Đan mạch đã tổ chức Hội thảo “Công nghệ quản lý mạng lưới và giảm thất thoát trong ngành cấp nước” tại 4 công ty: - Tổng công ty cấp nước Sài Gòn – SAWACO, - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Hải Phòng, - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội, - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch số 2 Hà Nội.

 • Thành phần tham gia gồm có các lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật của 4 công ty cấp nước trên. Hội thảo đã cung cấp các thông tin về công nghệ GIS, các công nghệ tiên tiến của Đan mạch trong việc quản lý mạng lưới và giảm thất thoát trong ngành cấp nước.

  Với các nội dung cơ bản:

  1. Công nghệ giảm thất thoát nước của Đan mạch “Smart Work”

  2. GIS trong quản lý mạng lưới và giảm thất thoát

  • Các bước áp dụng công nghệ GIS
  • Một số tính năng nổi bật của hệ thống quản lý mạng lưới
  • Các dự án công ty VidaGIS đã thực hiện

  3. Công nghệ quản lý mô hình mạng lưới Mike Urban

  • Quản lý và mô hình mạng lưới
  • Xây dựng mô hình thủy lực mạng lưới
  • Cảnh báo rò rỉ và hỗ trợ ra quyết định

  Các cán bộ tham hội thảo đã trao đổi về những khó khăn cũng như hiện trạng thực tế của các công ty cấp nước, cũng như nêu ra các thuận lợi và khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ GIS. Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp sau khi các cán bộ của VidaGIS cũng như DHI giải đáp các thắc mắc và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các công ty cấp nước.
  Một số hình ảnh:

  Ông Khang khai mạc hội thảo tại SAWACO

  Ông Khang khai mạc hội thảo tại SAWACO

   

  Ông Jens và Ông Thành nói về công nghệ Smart Work trong lĩnh vực giảm thất thoát tại HNWS

  Ông Jens và Ông Thành nói về công nghệ Smart Work trong lĩnh vực giảm thất thoát tại HNWS

   

  Ông Morten và Ông Thành giới thiệu về hệ thống hỗ trợ ra quyết định giảm thất thoát WDMS

  Ông Morten và Ông Thành giới thiệu về hệ thống hỗ trợ ra quyết định giảm thất thoát WDMS

  Ông Morten và Bà Hạnh nói về công nghệ xây dựng mô hình mạng lưới

  Ông Morten và Bà Hạnh nói về công nghệ xây dựng mô hình mạng lưới

   

  Các can bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Hải Phòng

  Các can bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Hải Phòng